Transport y lliurament

Despeses d'enviament:

S'estableix un únic preu de 10 euros per al transport de qualsevol ordre. El transport es realitza a través de l'empresa Halcourier.

En el cas de retorn dels productes i com s'indica en l'article 44 de la Llei de Gestió del Comerç al Detall, les despeses d'enviament seràn a càrrec del client.

Termini de lliurament:

El producte serà lliurat en el termini d'entre les 24 hores i 10 dies, comptant des de la confirmació del justificant de pagament.

Aquest període pot variar depenent de productes, mesures i embalatge, i províncies d'entrega.
Els productes es lliuraran dins del temps acordat i indicat en la web excepte en aquells casos on el client demana el lliurament en una data posterior. Per a comandes que incloguin més d'un producte, la data de lliurament serà, per a l'ordre complet, la corresponent al producte amb una data posterior.

En cas que el producte sigui descatalogat, o no es pugui repondre les existències del mateix, es comunicará aquest fet al client, per què, segons les seves pròpies decisions, seleccione un nou producte de similars caraterístiques i preu, o bé cancel·li la comanda. En aquest cas, es retornaràn les quantitats lliurades (veure clàusula primera: Modalitats de pagament en Condicions de servei).
Si hi ha un incompliment injustificat o no comunicat de més de 10 dies sobre la data prevista de lliurament, el client pot sol·licitar la revocació del contracte, la cancel·lació conseqüent de l'ordre i el retorn de les quantitats lliurades.

No es considerarà incompliment el retard de lliurament imputable al client voluntàriament, o per impossibilitat de trobar la seva ubicació i contacte a través de les dades facilitades per això per ell mateix.

Transport:

Els enviaments de comandes es fan cada dia de dilluns a divendres i sempre després d'haver confirmat l'adreça amb el client, que pot fer gravar la seva preferència per una data o una hora de lliurament conforme a la seva conveniència.

En aquest cas, qualsevol responsabilitat pel retard en el lliurament s'aplicarà al client, no mai a ALFOMBRAS FORGHANI. Similarment, ALFOMBRAS FORGHANI recomana als seus clients, en cas de no arribar a un acord amb l'agent sobre la data i hora de lliurament, que contacteu amb el servei d'atenció al client per tal d'informar sobre aquest fet i tratar de fer el lliurament mitjançant altres procediments.

El transport dels productes està inclòs en el preu de l'enviament i només inclou el transport dels productes a qualsevol punt de la Península, Balears i Andorra, i el seu lliurament a casa del client.

Tots els productes són assegurats contra els possibles riscos de pèrdues, manipulació i transport. En cas de dany a causa del transport, el client així ho assenyalarà a l'albarà del transportista. No s'admetran reclamacions per danys causats pel transport després de 24 hores des de la recepció i lliurament de la mercaderia.

En el moment del lliurament de la mercaderia, el client rebrà l'albarà corresponent. Al mateix temps s'enviarà la factura original a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel client. Si no rebeu la factura original, el client pot sol·licitar-la per correu electrònic a l'adreça info@alfombrasforghani.es, indicant el titular de la factura (vostre nom), el número de comanda corresponent i l'adreça de correu electrònic on voleu rebre-la.