Soheil Forghani Nowbari (Alfombras Forghani)
NIF: A-12029195

Dades de contacte:

Alfombras Forghani
Nau Santa Maria, 1
08017 Barcelona
Spain
Tel. (+34) 932 054 333
info@alfombrasforghani.es

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordre i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals de propietat intel·lectual i Industrial. Així mateix i sense perjudici de les disposicions anteriors, el contingut d'aquest lloc web també té la consideració de programa d'ordinador i se li aplica tota la normativa espanyola i comunitària Europea actual sobre el tema. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Alfombras Forghani.

Protecció de dades

Seguretat en les operacions: les transaccions del lloc web www.alfombrasforghani.com es realitzen mitjançant plataformes de pagament segures, allotjades en servidors segurs i basades en els estándards SSL de protecció de dades front a tercers.

Tractament de l'informació

La informació i les dades personals facilitades pels nostres clients reben el tractament en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal. Alfombras Forghani es fa responsable de l'ús correcte d'aquestes dades i y reconeix als clients els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per això, hauran d'enviar una carta que indiqui el seu desig d'exercir aquest dret mitjançant un correu electrònic adreçat a info@alfombrasforghani.es

Política de privacitat - Dret d'informació

En compliment de l'estipulat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (endavant LOPD), Alfombras Forghani, titular del lloc web www.alfombrasforghani.com, s'informa els usuaris i els clients de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal al qual s'apliquen les disposicions de seguretat establertes en aquesta llei.

L'objecte de les dades

Es recullen les dades de clients i usuaris obtinguts a través dels formularis dissenyats per això, amb l'única finalitat de prestar el servei requerit. Així mateix, poden ser utilitzades per enviar informació que creiem que pot ser d'interès dels usuaris i clients.

Caràcter obligatori i veracitat de l'informació

Els camps marcats amb un asterisc (*) hauràn de ser omplerts pels usuaris de manera que, en cas contrari, no serà possible continuar amb el procés de registre. En els camps en què aquesta obligació no apareix, no és necessari incloure informació, però l'usuari és lliure de fer-ho si així ho considera. L'usuari és responsable últim i exclusiu de la veracitat de la informació i les dades suministrades a Alfombras Forghani.

Consentiment

Omplir els formularis i l'enviament de dades personals implica l'acceptació i el consentiment de l'usuari al tractament d'aquestes dades, sempre que Alfombras Forghani consideri rellevant dins del marc establert en la LOPD.

Dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de dades personals, en els termes i condicions establerts en la Llei de protecció de dades. Per això, hauran d'enviar una carta que indiqui el seu desig d'exercir aquest dret mitjançant un correu electrònic adreçat a: info@alfombrasforghani.es

Modificació de la política de privacitat

Alfombras Forghani es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquest document sobre la seva política de privacitat, tant com les condicions generals contingudes en la web www.alfombrasforghani.com per adaptar-se tant a noves normatives legals i de jurisprudència, com a noves informacions de mercat i indústria. Si fos el cas, Alfombras Forghani es compromet a comunicar tals canvis i/o actualitzacions als seus clients.