Dret de revocació i el política de devolucions

D'acord amb l'article 44 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el comprador pot realitzar una devolució en els set dies següents a la recepció de la mercaderia. Una vegada que ha comunicat al venedor aquest desig, el comprador haurà de tornar els productes al venedor en les mateixes condicions en què va rebre'ls. El venedor, d'altra banda, retornarà l'import de l'ordre al comprador en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de la mercaderia segons l'albarà del transportista.

No s'acceptarà cap revocació d'ordres o devolucions de productes fora dels terminis indicats.

La sol·licitud de devolució ha de ser comunicada mitjançant correu electrònic a l'adreça info@alfombrasforghani.es, o a través del formulari d'Atenció al client de la web, dins el termini indicat de set dies hàbils. En resposta a aquest correu electrònic, el comprador rebrà la confirmació de recepció de la seva decisió i tota la informació sobre el procediment de devolució (nombre de devolució, mètode d'enviament i adreça de lliurament).

La devolució no implica cap penalització al comprador però sí es farà responsable del cost directe de devolució del producte en els termes establerts en aquest sentit en Transport i Lliurament.